Ankers Blog

Ankers Blog

About the blog

The blog will mostly be written in Danish (my native language) with sections in English

Oversvømmelse ved Säveåen

Sverige (dansk)Posted by anker Tuesday, December 05 2006 21:48:40

Säveåen går gennem Göteborg kommune med sit udspring øst for byen. Et interessant naturreservat er Säveåens dalgang fra Floda til Lerum, hvor åen løber med skiftende hastighed ud mod havet. Der er mange steder med hurtigt strømmende vand. Et besøg om sommeren kan følges på disse billeder:

Sommerbilleder

Her i slutninen af november var der mange dage med regn. Resultatet var oversvømmelser ved Säveåen og andre steder i Göteborg. Den 26 november tog jeg ud til Stenkullen station og gik ned til åen over markerne. Åen er på dette sted delt i to arme med en lang smal ø i midten af strømmen. Der er en bro over til øen. Der var ganske meget strøm og høj vandstand, men det var muligt at komme over på øen.

Blog ImageMen øen var næsten helt oversvømmet, så det var svært at komme hen til den anden bro for at komme helt over åen. Men det lykkedes. På strækning herfra og op mod Lerum var der flere steder, hvor stien var oversvømmet. Der var ganske stor vandføring i åen. En bro til en ø længere nordpå var også oversvømmet. Der løb meget vand gennem vandfaldene lidt syd for Floda. Her er billederne og sammenlign eventuelt med den anden billedserie, hvor vandføringen var mere normal.

Oversvømmelser

  • Comments(0)//blog.ankernielsen.dk/#post3